Prospekt vs. lead vs. köpsignal

jan 31, 2017

Erika Granath

De flesta som arbetar inom B2B-försäljning känner till begreppen prospekt, lead och köpsignal. Vad orden verkligen betyder och vad som skiljer dem åt har dock lång ifrån alla koll på. En anledning till detta är att olika CRM- och marketing automation-leverantörer använder dem på olika sätt. Därför ska vi nu, en gång för alla, gå igenom skillnaden mellan prospekt, lead och köpsignal samt förklara vilken roll de spelar i säljprocessen. Vår definition av orden ligger nära bland annat HubSpots.

Läs mer

Topics: Sales Process